Wykonujemy sieci monitoringu oparte na otworach wiertniczych (piezometrach) o typowej średnicy Ø125mm.

Cena za metr (i ewentualna zmiana średnicy) otworu ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Cena zawiera:

  1. Wizję lokalną w docelowym miejscu planowanej inwestycji.
  2. Wykonanie odwiertu do głębokości docelowej - określonej lokalną budową geologiczną i wymaganiami technologicznymi.
  3. Zapuszczenie kolumny rur wraz z filtrem i rurą podfiltrową.
  4. Obsypanie kolumny rur obsypką filtracyjną o granulacji dobranej doświadczalnie w nawiązaniu do lokalnej budowy geologicznej (tj. m.in. typu warstwy wodonośnej).
  5. Wykonanie (przy pomocy własnych pomp) pompowania oczyszczającego.
  6. Uszczelnienie kolumny rur (odizolowanie od wód powierzchniowych).
  7. Opcjonalnie posadowienie głowicy (obudowy).

Wykorzystujemy najwyższej jakości materiały, w większości wykonywane specjalnie na nasze zamówienie oraz spełniające najostrzejsze normy (zarówno polskie, jak i europejskie) - rury PCV atestowane do kontaktu z wodą pitną, bezpieczne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia materiały płuczkowe, środki chemiczne do regeneracji chemicznej ujęć itp. itd.