Nasz zespół:

Nasz zespół stanowią absolwenci jednej z najlepszych w Europie i na świecie uczelni technicznej - Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, legitymujący się posiadaniem niezbędnych uprawnień branżowych.

mgr inż. Wiesław Wołkowicz

tel. 501 334 000; e-mail: ugwis@prace-geologiczne.pl , ugwis@interia.pl


mgr inż. Andrzej Wołkowicz


tel. 503 744 337; e-mail: volcan@prace-geologiczne.pl