Praca w Kazachstanie:

Wiertnia naftowa nocą...

...i w dzień:

Uroczyste rozpoczęcie wiercenia:

Piękno przyrody:

tulipany na stepie

dzikie konie:

garbaci pomocnicy: