Dysponujemy optymalnie dostosowaną do wykonywanych przez nas prac bazą sprzętową:

1. Wiertnica samobieżna:

 • urządzenie Nordmeyer DA 72 - DSB 1/3.5 produkcji niemieckiej, zabudowane na terenowym samochodzie ciężarowym Mercedes Benz Unimog 4x4: głębokość wiercenia do ok. 100 m, przy wierceniu średnicą 8,5" (do wiercenia otworów pod pompy ciepła oraz studni głębinowych a także wierceń geotechnicznych oraz złożowych przy użyciu aparatu rdzeniowego lub świdrów typu sznek)

2. Sprzęt do prowadzenia pompowań:

 • pompy głębinowe o wydajnościach od 2 m3/h do 75 m3/h - kilkadziesiąt sztuk w pełnym asortymencie średnic i wydajności

 • rękawy oraz węże strażackie służące do odprowadzania wody w czasie np. pompowań odwadniających pozwalające na zbudowanie rurociągów polowych o długości ponad 5 km
 • sprzęt do pompowań na sondach włącz - wyłącz itp.

 • osprzęt drobny - łączniki, zasuwy, zawory, wodomierze itp.

3. Osprzęt wiertniczy:


 • świdry rolkowe (gryzery) produkcji Glinik, Baker Hughes, Varel itp. (typu naftowego) różnych średnic

 • świdry gryzowe produkcji Drill-Max do wierceń specjalnych

 • łyżki, szapy wiertnicze itp.

4. Sprzęt pomocniczy:

 • agregaty prądotwórcze

 • osprzęt do wykonywania filtrów studziennych

 • rozdzielnie elektryczne kilku typów, w tym ze sterowaniem sondami "włącz - wyłącz" - do pompowań odwadniających, pomiarowych itp.

 • drobny sprzęt i osprzęt, pełny park narzędziowy

5. Własne środki transportu:

 • samochody ciężarowe i dostawcze
 • samochody osobowo - dostawcze
 • samochody z napędem 4x4
 • zmodernizowane samochody terenowo - dostawcze