Wykonujemy odwodnienia budowlane przy pomocy systemu studni głębinowych o średnicach kolumny rur od Ø160mm do Ø250mm.

Cena za metr (i ewentualna zmiana średnicy) otworu studziennego oraz cena za wykonanie pompowania ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Cena zawiera:

  1. Wizję lokalną w docelowym miejscu planowanej inwestycji.
  2. Wyznaczenie optymalnego miejsca wykonania otworu studziennego na podstawie planów inwestycji, map geologicznych, danych archiwalnych oraz rozpoznania terenowego.
  3. Wykonanie odwiertu (odwiertów) studziennych do głębokości docelowej - określonej lokalną budową geologiczną i wymaganiami technologicznymi (szczegóły w zakładce "Studnie głębinowe").
  4. Wykonanie (przy pomocy własnych pomp) pompowania odwadniającego zgodnie z umową.
  5. Nadzór techniczny nad procesem odwadniania - tj. kontrolę pracy pomp i obniżania zwierciadła wody.
Pompowanie wykonywane jest z wykorzystaniem zasilania udostępnionego przez Inwestora - tj. przyłącze elektryczne lub agregat prądotwórczy. Za sterowanie pracą pomp (w tym przy pompowaniu z  użyciem sond włącz - wyłącz) odpowiadają nasze rozdzielnie elektryczne.

W przypadkach wątpliwych, tj. braku informacji geologicznej gwarantującej powodzenie wykonania zadania (tj. braku pewności występowania użytkowego poziomu wodonośnego, czy też niejasności dotyczących zasięgu jego występowania, budowy itp.) oferujemy wykonanie otworu rozpoznawczego (znaczące ograniczenie kosztu w porównaniu z wierceniem "na ślepo").